Saturday, Nov 25th

Last update06:16:39 AM GMT

Badania laboratoryjne

W naszym gabinecie weterynaryjnym przeprowadzamy następujące badania laboratoryjne:

 • cytologiczne,
 • mykologiczne,
 • mikrobiologiczne,
 • zeskrobiny,
 • trichogram - badnie mikroskopowe włosów,
 • biopsja,
 • krwi,
 • koproskopowe - badanie kału.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz przebiegiem wykonywanych badań.

 

Badanie cytologicze

Służy do oceny komórek pod mikroskopem. Materiał do badania to najczęściej wymaz z ucha, pochwy, rany, napletka, worka spojówkowego. Do badania cytologicznego wykorzystuje się także odciski ze zmienionych chorobowo miejsc ciała zwierzęcia. Materiałem do badań cytologicznych mogą być także różnego rodzaje wysięki i przesięki.

Materiał do badania umieszcza się na szkiełku podstawowym, nastepnie utrwala się go i barwi specjalnymi barwnikami chemicznymi. Tak przygotowany preparat lekarz weterynarii ogląda pod mikroskopem. Badanie cytologiczne służy do rozpoznania i oceny badanych komórek.

Na podstawie tego badania lekarz weterynarii może zdiagnozować:

- różne procesy zapalne,

- infekcje bakteryjne,

- procesy nowotworowe.

Badnie cytologiczne wymazu z pochwy poza diagnostyką chorób układu rozrodczego służy do oceny fazy cyklu rujowego samic, co jest bardzo przydatnym badaniem służącym do określenia optymalnego terminu krycia lub inseminacji  zwierzęcia.

W celu określenia optymalnego czasu krycia lub inseminacji psa lub kota należy takie badanie wykonywać zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii co 2 -3 dni. Badanie takie jest mało inwazyjne i trwa wraz z oceną około 30 min.

 

Badanie mykologicze

Badanie to jest częścią badania mikrobiologicznego i służy do diagnostyki chorób wywoływanych przez grzyby, pleśnie i drożdżaki.

Polega na zabezpieczeniu badanego materiału, następnie hodowli na odpowiednich podłożach, następnie identyfikacji grzyba i oznaczeniu jego lekowrażliwości i lekooporności. Materiałem do badań mogą być wszystkie wymazy z wysięków, krost, zaskrobiny ze zmienionej chorobowo skóry, a także włosy z mieszkami włosowymi oraz także krew.

Wskazaniem do wykonania badania mykologicznego są:

 • zmiany na skórze,
 • zaczerwienienie i swędzenie skóry,
 • zaczerwienienie i obrzęk podstawy pazura,
 • kruche i łamliwe pazury,
 • łupież i łuski na skórze,
 • przerzedzenie i łamliwość włosów,
 • zliszejowacenie skóry,
 • śmierdząca wydzielina z ucha często łącząca się ze zliszejowaceniem wewnętrzej małżowiny usznej,
 • nieprzyjemny skarpetkowy zapach psa,
 • wysięk z pochwy lub napletka,
 • plackowate wyłysienia.

Hodowla niektórych gatunków grzybów może trwać nawet kilka tygodni. Przed pobraniem materiału do badań minimum przez tydzień nie wolno podawać zwierzęciu żadnych leków, nie wolno go kąpać, ani przemywać lub w inny sposób usuwać materiału potrzebnego do badań.


Badanie mikrobiologiczne

Badanie to służy do wykrycia i identyfikacji chorobotwórczych patogenów. Materiałem do badań są wszystkie wydzieliny i wydaliny, mocz, krew, płyn mózgowo rdzeniowy, kał, nasienie, wymaz z pochwy, napletka oraz innych błon śluzowych, plwociny, mleko, wysięk z ran i przetok, materiał ze strupów i ropni.

Pobrany materiał nanosi  sie na specjalne podłoże, na którym podczas odpowiedniej inkubacji namnaża się bakterie, które w kolejnym etapie różnymi metodami laboratoryjnymi są identyfikowane. Nastepnie wykonuje się lekowrażliwość i lekooporność patogenów. Hodowla i identyfikacja patogenów trwa od 3 do 7 dni.

 

Badanie zeskrobiny

Badnie to wykonuje się w celu identyfikcji patogenów bytująch w skórze takich jak np.:

 • świerzbowiec z rodzaju Sarcoptes,
 • świerzbowiec z rodzaju Notoedres,
 • świerzbowce z rodzaju Otodectes,
 • nużeniec Demodex gatoi,
 • roztocza z rodzaju Cheyletiella,
 • roztocza z rodziny Trombiculidae, Notoedres cati, Trombikuloza,
 • wszy i wszoły,
 • drożdżaki.

Badanie jest mało inwazyjne i wraz z identyfikacją trwa około 25-20 minut.

 

Trichogram - Badnie mikroskopowe włosów

Trichogram jest badaniem diagnostycznym mającym na celu ustalenie przyczyn łysienia lub zmiany wyglądu i struktury włosa. Polega na obejrzeniu pod mikroskopem pobranych włosów wraz cebulekami włosowymi, analizie ich budowy i liczby włosów na poszczególnych etapach wzrostu.

Badanie to pozwala rozpoznać:

 • choroby np. grzybicę,
 • pewne zaburzenia hormonalne,
 • choroby genetyczne,
 • choroby związane z zaburzeniami metabolicznymi,
 • określić nasilenie i szybkość wypadania włosów,
 • potwierdzić lub wykluczyć niektóre z przyczyn łysienia.

Badnie jest nieinwazyjne i trwa około 15 minut.

 

Biopsja

Jest to inwazyjne badanie głębiej położonych struktur i narządów. Biopsję wykonuje się poprzez pobranie materiału do badań za pomocą specjalnej igły lub wycięcia kawałka badanej tkanki. Pobrany materiał bada się mikroskopowo oraz wykonuje się specjalne preparaty histopatologiczne.

Materiał może być pobierany ze skóry, guzów oraz narządów wewnętrzch. Dzięki temu badaniu można dokładnie sprawdzić z jakim rodzajem tkanki mamy do czynienia oraz jakie procesy fizjologiczne i patologiczne w niej zachodzą.

W ten sposób można diagnozować wiele chorób:

 • zwyrodnieniowych,
 • metabolicznych,
 • zapalnych,
 • nowotworowych.

Materiał z biopsji jest wysyłany do właściwego laboratorium, gdzie jest badany i oceniany przez specjalistę - histopatologa. Na wynik badania trzeba czekać nawet kilka tygodni.


Badanie krwi

Badanie krwi jest najczęściej wykonywanym badaniem dodatkowym. Są to dwa różne badania: morfologiczne krwi wraz z rozmazem oraz badanie biochemiczne.
Badanie morfologiczne pozwala na zbadanie jakościowe i ilościowe elementów morfotycznych krwi. Dzięki temu badaniu znamy liczbę czerwonych krwinek, ich wielkość, kształt, wysycenie hemoglobiną, liczbę białych krwinek oraz ich procentową wzajemną zależność, a także ilość płytek krwi.

Dzięki tym informacjom możemy zdiagnozować wiele chorób i zaburzeń takich jak, np.:

 • odwodnienie,
 • uszkodznie nerek i szpiku kostnego,
 • zatrucia,
 • choroby pasożytnicze,
 • choroby bakteryjne lub wirusowe.

Ponadto w rozmazie krwi możemy diagnozować, bakterie oraz niektóre pasożyty jak np. Babesia canis, niektóre choroby nowotworowe, anemię, krwotoki, a także zaburzenia metaboliczne.

Badanie biochemiczne krwi polega na badaniu zawartości osocza lub surowicy krwi. Jest to badnie, które pokazuje nam stan fizjologiczny narządów wewnętrzych. Wszelkie odchylenia od wartości referencyjnych pokazują nam zaburzenia czynnościowe i związane z tym choroby. Diagnostyka chorób na podstawie badania krwi jest bardzo złożona i opiera się na wzajemnym logicznym powiązaniu wielu danych.

W wyniku takiego badania możemy zdiagnozować wiele chorób takich jak np.:

 • choroby wątroby,
 • nerek,
 • trzustki,
 • choroby i zaburzenia układu hormonalnego,
 • choroby metaboliczne,
 • zatrucia.

Poprzez badnie krwi możemy także sprawdzać i monitorować lecznie chorych zwierząt. Poprzez zmianę określoncyh parametrów w określonym czasie, możemy ocenić skuteczność leczenia, oraz ocenić rokowanie dla danego pacjenta i jego leczenia. Badanie biochemiczne krwi pozwala nam także monitorować bezpieczne użycie pewnych leków, które leczą pewne schorzenia, ale nie są obojętne dla organizmu i mogą powodować komplikacje a nawet zagrażać życiu zwierzęcia. Badnie krwi  to nie tylko szukanie chorób oraz sprawdzanie stanu zdrowia naszego pupila. Badanie krwi pomaga nam np. w rozrodzie zwierząt  - w ustaleniu optymalnego terminu krycia lub inseminacji oraz daty porodu. Pozwala także na badanie wielu chorób genetycznych i ich nosicielstwa. Poprzez badanie krwi możemy także badać alergię naszych pupili, poznać na jakie alergeny są uczulone i wyprodukować odpowiednią szczepionkę odczulającą.
Badnie krwi sprawdzające u zwierząt powinno się wykonywać minimum 1 raz w roku.


Badanie koproskopowe - badanie kału

Badanie kału służy do diagnostyki chorób pasożytniczych zwierząt. Podczas tego badania można ocenić czy nasze zwierzę jest zarażone pasożytami. Zarażenie pasożytami zwierząt może być dla nich bardzo niebezpieczne, a czasem nawet śmiertelne. Może być także niezauważalne dla właściciela, przez co nasze zwierzę jest nosicielem pasożytów i zanieczyszcza nimi nasze środowisko. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ludzie mogą zarazić się pasożytami od zwierząt, co może wywołać poważne choroby, a nawet śmierć.

Należy pamiętać, aby profilaktycznie odrobaczać swoje zwierzęta co 3 miesiące.


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości